Hur du kan avancera i karriären

Hur ska du göra för att avancera i karriären? Det kan upplevas som ett svårt spel där du måste balansera konkreta prestationer med social lyhördhet. Det måste inte vara så svårt som det låter.

Att avancera i karriären handlar förstås i slutändan om att du är bra på ditt jobb och presterar väl. Enklast blir det om du verkligen tycker om ditt jobb, det brukar åtminstone göra det enklare att bli riktigt bra på det. Om du lyckas jobba med din passion, grattis! Tyvärr är det inte alla förunnat att trivas med vad de gör, samtidigt som det inte förhindrar att, eller kanske just är skälet till att vilja klättra på karriärstegen. Ett bra tips till hur du kan förbättra dina chanser och komma vidare i karriären är att utveckla din kompetens genom att utbilda dig. Om du har ett fast jobb behöver du dock gå ned i arbetstid – och hur ska du ha råd med det?

Ett lån för att utbilda dig?

Ett knep är att ta ett lån som täcker upp inkomstförlusten under tiden då du studerar. På utanuc.com kan du hitta och jämföra villkoren mellan olika lån. De så kallade snabb- eller SMS-lånen är inte längre de lånefällor de var för några år sedan. I och med en lagändring under 2018 tvingades långivarna förändra villkoren för sina lån. Det är till exempel inte längre tillåtet med räntor som tvingar dig att betala mer i ränta än det totala lånebeloppet. Långivarna får inte heller ta ut hutlösa uppläggningsavgifter.

Andra tips för avancemang i yrkeskarriären

Byta jobb för att avancera i karriären? Ja, kanske. Det är inte ovanligt, många trivs med att vara flexibla på arbetsmarknaden. Inte bara som ett sätt att klättra på karriärstegen utan också för omväxlingens skull. Att sluta på sitt jobb för att klättra är väl dock en metod som bör användas med omdöme och försiktighet.

  • Formulera tydliga mål – det är mycket lättare att nå dit du vill om du vet vart du är på väg
  • Försök göra någonting varje dag som för dig närmare målet, spelar ingen roll om det bara är något litet
  • Jobba hårt och nätverka, skaffa kontakter och se till att lära dig hur organisationen du jobbar inom fungerar. Med det sagt:

Det finns undersökningar som tyder på att det ibland är bättre att ta det lugnt, även som ett sätt att komma längre i yrkeslivet. En undersökning som genomfördes i Storbritannien visade att arbetstagare som tog det lugnt på jobbet och tog ordentliga pauser både mådde bättre och, faktiskt, befordrades oftare. Exakt varför det är så går det bara att spekulera i. En tänkbar teori är att de som tar det lugnt på arbetsplatserna är de som litar på sin egen förmåga, de som vet att de kan få jobbet gjort. Den typen av lugn som självtillit leder till tenderar att smitta av sig och leda till att omgivningen hyser större förtroende för dig. Ett bra sätt att skaffa sig större självförtroende inom yrkeslivet är som nämndes tidigare att utbilda sig och bredda kompetensen.

Stäng meny