Aldrig har ett yrke varit så eftertraktat som just ekonom. Den ekonomiska linjen på gymnasial nivå har blivit oerhört populär på senare tid med ett högt söktryck. Många av de som väljer denna linje på gymnasiet har fått upp intresset för ekonomi i någon form. Detta fördjupas under gymnasietiden, vilket gör många väljer att vidareutbilda sig till just ekonomer på universitetsnivå.

Ekonomer behövs mer nu än någonsin och arbetsmarknaden är god oavsett vilken inriktning inom ekonomi man väljer. Dock möter marknadsekonomer en extra god arbetsmarknad och möjligheter till jobb då det finns en stor efterfrågan på just dessa.

Utbildning

Utbildningen till just marknadsekonom ges på högskolor runt om i Sverige och innefattar 120 p. Vid färdig utbildning och godkänd sådan tilldelas man ett högskoleexamen som just marknadsekonom och är då redo att ge sig ut på arbetsmarknaden. Denna är som nämnt väldigt god, vilket gör att det finns många för delar med att utbilda sig till marknadsekonom i dagsläget.

Vad jobbet innebär

Arbetet som ekonom kan vara väldigt mångsidigt och man kan ha olika typer av arbetsuppgifter beroende på vilken typ av ekonom man är samt om man jobbar i privat eller offentlig sektor.

Som just marknadsekonom arbetar man i synnerhet med följande:

  • Granska företagets lönsamhet.
  • Analysera kundsegmentet.
  • Konstatera hur kundmarknaden ser ut.

Dessa arbetsuppgifter kräver att marknadsekonomen har goda kunskaper i ekonomi, men även i marknadsföring då jobbet till stor del innebär att man måste granska sitt kundsegment. Arbetet är väldigt inriktat på just marknadsföring, då marknadsekonomens uppgift är att ganska om man når ut till sin kundkrets och att marknadsföringen företaget har är effektiv. Marknadsföring är en viktig aspekt i att få företaget att växa och att öka kundkännedomen kring företaget. Marknadsekonomerna fyller därför en viktig funktion i att granska dessa metoder och säkerställa att marknadsföringen är lönsam för företagets tillväxt.

Fördelar

En stor fördel med att utbilda sig till just marknadsekonom är att arbetsmarknaden är så god. Det är väldigt lätt att få arbete inom denna sektor och detta yrke, vilket gör utbildningen i sig väldigt lönsam samtidigt som det är ett givande och väldigt roligt arbete.

Stäng meny