Många arbetsgivare bryter mot lagen när de säger upp anställda. I LAS finns en klausul som säger att du som anställd kan avskedas på personliga grunder. En klausul som i värsta fall är lätt att missbruka. I de fallen kan det vara bra att få juridisk hjälp.

Lagen som reglerar på vilka grunder du kan bli uppsagd kallas för LAS – Lagen om anställningsskydd. I den skiljs mellan två olika grunder för uppsägning: personliga skäl och arbetsbrist. I det sistnämnda fallet handlar det helt enkelt om att det inte finns tillräckligt med sysselsättning på den aktuella arbetsplatsen. Att utröna vad som är att betrakta som personliga skäl är dock svårare och du hamnar i värsta fall i en orättvis situation där det kan vara en bra idé att skaffa juristhjälp för att få hjälp mot arbetsgivaren.

Om du konsekvent bryter mot arbetsplatsens regler

uppsagdDär det handlar om personliga skäl den som sägs upp helt enkelt anses olämplig för arbetet i fråga eller ha misskött sig på något sätt. Enligt Aftonbladets expert finns det dock en omplaceringsskyldighet. Det vill säga att din arbetsgivare i första hand ska försöka hitta alternativa arbetsuppgifter åt dig om hen av någon anledning anser dig olämplig på din nuvarande position. Ibland kan det handla om uppsägningar som visserligen sker på grund av att du brutit mot någon regel. Vissa arbetsplatser har till exempel infört snus- och tobaksförbud och om du bryter mot det riskerar du att få sparken. Ander Karlsson som jobbar som arbetsrättsjurist påpekar dock i en artikel i Expressen att en överträdelse i de flesta fall inte ska vara tillräcklig grund för att du ska bli uppsagd.

Direkt felaktiga grunder för uppsägning

Det kan ibland vara svårt att reda ut om du blivit uppsagd på felaktiga grunder eller inte. I vissa fall kan anställningskontraktet stipulera vad som är godkända skäl till att låta dig gå. Villkoren i ett anställningskontrakt får dock aldrig vara formulerade på ett sätt som bryter mot svensk lagstiftning, exempelvis lagstiftningen mot diskriminering. Ett exempel på en uppsägning som alldeles uppenbart var felaktig rapporterade SVT Nyheter om för ungefär ett år sedan. Det handlade om en ung kvinna som fick sparken från sitt jobb i när anslutning till att hon berättade för sin chef att hon var gravid.

Stäng meny