inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

Vår historia

Vi efterlyser föreningens historia!

Svenska Hälsovårdstjänstemannaförbundet (SHTF) bildades redan 1920. 1984 bytte man namn till Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundet (MHTF). Det nuvarande namnet Yrkesföreningen Miljö och Hälsa (YMH) antogs av kongressen 2004. En hel del gammal dokumentation har dessvärre försvunnit under åren, eftersom förbundet aldrig har haft något kansli utan har haft sitt säte där styrelsemedlemmarna bott och arbetat.

Vi är medlem i TAM-Arkiv som är tjänstemanna- och akademiker­organisa­tionernas centrum för dokument­hantering och forskning. Allt det historiska material vi har, som protokoll, kongressprogram och andra handlingar förvaras hos TAM-Arkiv i Bromma.

Men det finns vissa luckor i föreningens dokumentation. Hör av dig till någon i styrelsen ifall du kan bidra med handlingar eller uppgifter! Allt kan vara av värde!

  • Är kanske någon av dina gamla arbetskamrater en gammal styrelsemedlem eller regionombud, eller en vanlig medlem som råkar veta mycket om föreningen eller har kvar gamla dokument?
  • Har du själv varit med på föreningens arrangemang genom åren?
  • Har du foton från kongresser eller andra sammankomster i föreningen?
  • Står det några gamla pärmar med protokoll, eller andra dokument från MHTF eller SHTF i ert arkiv eller bibliotek? (Så hittades MHTF-protokoll från 1953-1967 i Göteborg!)
  • Finns riktigt gamla nummer av förbundets tidning (förr Medlemsblad för Svenska Hälsovårdstjänstemannaförbundet, sedan Hälsovårdstjänstemannen, Hygien Forum, Kontakt och därefter Hälsovårdskontakt) kvar någonstans?

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning